เกี่ยวกับ Every Beat Matters

ด้วยกิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ เนื้อหาที่ให้ความรู้และสื่อทางสังคมต่างๆ Every Beat Matters มุ่งหวังให้การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวทั่วโลกให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ถ้าท่านมีภาวะหัวใจล้มเหลว หรือเป็นผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคนี้ Every Beat Matters อยู่ที่นี่เพื่อช่วยท่าน

เราให้คำมั่นว่า เราจะ :

  1. ยกระดับการตระหนักรู้ถึงภาวะหัวใจล้มเหลว
  2. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลว
  3. จัดหาเครื่องมือและแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลว ให้สามารถใช้จัดการกับอาการของเขาได้

ยิ่งผู้คนมีความเข้าใจถึงภาวะหัวใจล้มเหลวมากเท่าไร โอกาสที่เราจะเปลี่ยนวิถีของมันก็จะยิ่งทำได้มากขึ้น

มาร่วมกับ Every Beat Matter และร่วมต้านภาวะหัวใจล้มเหลวกัน!

...