ภาวะหัวใจล้มเหลวคืออะไร?

"หัวใจ" เปรียบเสมือนศูนย์กลางของระบบไหลเวียนเลือด ที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหัวใจเป็นส่วนสำคัญ ทำหน้าที่บีบและคลายตัวเป็นจังหวะ และมีลิ้นหัวใจปิด-เปิด เพื่อช่วยให้เลือดไหลไปในทิศทางที่ต้องการ เลือดจะนำออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นส่งไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย

เมื่อหัวใจทำงานผิดปกติทำให้เกิด ‘ภาวะหัวใจล้มเหลว’

ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหรือขาดความยืดหยุ่นจึงไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้หัวใจไม่มีกำลังในการสูบฉีดเลือดออกหรือเติมเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ ผลที่เกิดก็คือมีเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้น้อยลง

ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่ออวัยวะและกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ที่จะไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหารอย่างเพียงพอ

สาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลวอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

  1. โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก
  2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย ทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างเต็มที
  3. ความผิดปกติของหัวใจที่ยังหลงเหลืออยู่จากโรคหัวใจอื่นๆ
  4. กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่อาจเกิดจากแอลกอฮอล์ และสารเสพติด
  5. ความผิดปกติของหัวใจจากไวรัส หรือโดยกำเนิด

แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม ก็สามารถช่วยให้ภาวะหัวใจล้มเหลวดีขึ้นได้

แต่อย่างไรก็ตามเช็คให้ชัวร์ว่าหัวใจของคุณมีอาการแบบไหนกันแน่

หัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia) มีสาเหตุมาจากการที่แรงกระตุ้นไฟฟ้าที่ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจทำงานผิดปกติไป

Arrhythmia

หัวใจวาย หรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Heart Attack) เกิดจากการที่หัวใจขาดเลือดและออกซิเจน มักจะเกิดจากการอุดตัน และไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้

Heart Attack

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease) เมื่อเกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดง ทำให้เลือดไหลเข้าสู่หัวใจได้น้อยลง

Coronary Heart Disease

หัวใจหยุดเต้น (Cardiac Arrest) หัวใจหยุดทำงานอย่างกะทันหัน ทำให้ไม่มีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย

Cardiac Arrest