การวินิจฉัยและการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลววินิจฉัยอย่างไร

สำหรับการวินิจฉัยต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน เริ่มจากการที่แพทย์จะซักประวัติของผู้ป่วย และทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ซึ่งแพทย์จะใช้เครื่องมือหลายชนิดในการวินิจฉัยภาวะหัวใจล้มเหลว ประกอบด้วย:

 • การตรวจเลือด เพื่อแสดงถึงการทำงานของไตและตับ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของหัวใจ
 • การใช้ตัวติดตาม (Tracings)
 • การสแกนหัวใจ
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) คือการทดสอบค่าการทำงานของไฟฟ้าหัวใจ เพื่อดูการเต้นของหัวใจว่าเร็วไปหรือช้าไป เพื่อสามารถบ่งชี้ถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้า
 • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง คือการตรวจอัลตราซาวน์ เพื่อสแกนดูประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจ ขนาดของหัวใจ และสภาวะของลิ้นหัวใจ

การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว

แนวทางในการรักษานั้นต้องอาศัยหลายวิธี ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาจากหลายๆปัจจัย เพื่อหาวิธีรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เช่น

 1. การรักษาด้วยยา
 2. การใช้เครื่องมือหรือการผ่าตัด
 3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต

โดยมีเป้าหมายในการรักษาเพื่อป้องกันและชะลอการเสื่อมของการทำงานของหัวใจ ลดอาการ และป้องกันภาวะแทรกซ้อน เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทำความเข้าใจใน "การรักษา"

การปรึกษากับแพทย์ถึงทางเลือกในการรักษาเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะแพทย์สามารถช่วยได้หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการกินยาหรือความเข้าใจในการรับประทานยา ว่าควรกินยาเมื่อไรและอย่างไร นอกเหนือจากการพูดคุยกับแพทย์แล้ว ยังมีเคล็ดลับอีกเล็กน้อยที่จะช่วยในการรับประทานยาของคุณ:

 • ควรรู้ให้ชัดเจนว่าคุณกำลังกินยาอะไรอยู่ ต้องกินกี่ครั้ง และควรเข้าใจว่าทำไมคุณต้องกินยานั้น
 • บางครั้งยาก็อาจทำให้คุณรู้สึกแย่ลงได้ก่อนที่จะให้ผลที่ดีขึ้น อย่าเพิ่งยอมแพ้หากยังไม่ได้ ปรึกษากับแพทย์ของคุณ
 • ในแต่ละวันคุณอาจต้องกินยาหลายชนิด ไม่เป็นไร และอย่าเพิ่งรู้สึกกังวล
 • ส่วนสำคัญที่สุดคือการรับประทานยาตามเวลาและตามคำแนะนำอย่างครบถ้วน ตั้งแจ้งเตือนเวลาทานยาในมือถือของคุณ ห้ามหยุดยา ลด/เพิ่มขนาดยาด้วยตัวเองเด็ดขาด
 • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเสริมอื่นๆก่อนแจ้งแพทย์ของคุณให้ทราบ