ภาวะหัวใจล้มเหลวส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 60 ล้านคนทั่วโลก โดยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 25% ภายในปี ค.ศ. 2030

มีคนน้อยกว่า 1 ใน 10 ที่สามารถสังเกตเห็น 3 อาการที่พบได้บ่อยของภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งได้แก่

  1. อาการหายใจไม่ออกอย่างรุนแรง
  2. ข้อเท้าบวม รวมถึงบริเวณขาและท้อง
  3. น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเคลื่อนไหวร่างกายลำบาก

ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนควรรู้จักภาวะหัวใจล้มเหลวให้มากขึ้น

รู้หรือไม่

ภาวะหัวใจล้มเหลวส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก มาดูกันว่าภาวะหัวใจล้มเหลวมีผลกระทบมากเพียงใดจากข้อมูลด้านล่างนี้

 

1 ใน 5

ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีโอกาสเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว*

ทุกๆ ปี มีชาวยุโรปมากกว่า 3.5 ล้านคน ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่า 400 คนในทุก 1 ชั่วโมง หรือ

7 คนในทุก

60 วินาที*

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

2 ถึง 3

เท่า ของอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็ง

ได้แก่มะเร็งลำไส้และมะเร็งเต้านม*

*เอกสารอ้างอิง: Heart failure in numbers. Novartis Pharma AG. Sep 2015. Code: GLCM/LCZ/0063.