เรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนและอาการของภาวะหัวใจล้มเหลว

หายใจไม่เต็มอิ่ม

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นสาเหตุของน้ำท่วมปอด ซึ่งอาจทำให้มีอาการหายใจลำบาก หอบเหนื่อย แน่นหน้าอกเมื่อทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การเดิน หรือขึ้นบันได

หายใจไม่เต็มอิ่มเมื่อนอนราบ

การนอนราบอาจยิ่งทำให้คุณรู้สึกหายใจลำบาก จึงจำเป็นต้องนอนในท่านั่งหรือหนุนศีรษะให้สูงขึ้นด้วยหมอนหลายๆ ใบ

เหนื่อยอ่อน

ภาวะหัวใจล้มเหลวทำให้เลือดมีออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายลดลง แต่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายยังคงต้องการออกซิเจนเพื่อเป็นพลังงาน จึงทำให้ผู้มีภาวะหัวใจล้มเหลวรู้สึกเหนื่อยอ่อนได้ง่าย

อาการบวมของข้อเท้า ขาและท้อง

เสื้อผ้าหรือรองเท้าที่ใส่อาจคับขึ้น จากอาการบวมเนื่องจากมีของเหลวคั่งที่บริเวณขา ข้อเท้า หรือช่องท้อง

เบื่ออาหาร

การคั่งของของเหลวในทางเดินอาหารอาจส่งผลต่อการย่อยอาหารและอาจเป็นสาเหตุให้รู้สึกเบื่ออาหาร หรือไม่สบายเมื่อรับประทานอาหาร

น้ำหนักเพิ่มขึ้นรวดเร็ว

ภาวะหัวใจล้มเหลวที่ทรุดหนักลง อาจมีผลทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 กิโลกรัม ใน 1 สัปดาห์ เนื่องจากมีการสะสมของเหลวในร่างกาย

หัวใจเต้นเร็ว

บางครั้งหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเพื่อชดเชยความสามารถในการสูบฉีดเลือดให้ไปเลี้ยงทั่วร่างกายอย่างพอเพียง

ความถี่ในการปัสสาวะ

การที่มีเลือดไปเลี้ยงไตลดลงจากภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นสาเหตุที่ทำให้ความถี่ในการปัสสาวะลดลง แต่หากได้รับยาขับปัสสาวะ (เช่น water pill) คุณอาจปัสสาวะบ่อยขึ้นเพื่อขับของเหลวส่วนเกินออกจากร่างกาย

 

อินโฟกราฟิก 8 อาการสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลว

ดาวน์โหลดและพิมพ์ภาพอินโฟกราฟิกเพื่อรู้ให้เท่าทันอาการของคุณ

ดาวน์โหลด

 

Looking after your heart this winter infographic.