แนวทางปฏิบัติของกลุ่ม : เพื่อให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

ยินดีต้อนรับสู่ Every Beat Matters! เรามีความยินดีที่ท่านเลือกเข้าร่วมกลุ่มกับเราเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นและเพิ่มความตระหนักรู้ แต่ก่อนที่จะส่งข้อมูลใดๆ กรุณาอ่านแนวทางปฏิบัติของกลุ่มให้ครบถ้วน

ใช้อย่างสร้างสรรค์และใช้อย่างระวัง

หากความคิดเห็นของท่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ความคิดเห็นของท่านจะถูกลบออก

 • ถ้าความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามามีเนื้อหาหยาบคาย, หมิ่นประมาท, ล่วงละเมิด, ปรามาส, สร้างความแตกแยก, หรือดูหมิ่น (หมายรวมถึงภาพ, วีดิทัศน์, และลิงก์)
 • ถ้าความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามาสร้างความเสียชื่อเสียง, คุกคาม, แสดงถึงพฤติกรรมที่รุนแรงหรือผิดกฏหมาย
 • ถ้าความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ถ้าความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามากระทำไปเพื่อการค้า เช่น ขายสินค้าและบริการ หรือรับสมัครสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือผู้ติดตาม
 • ถ้าโพสต์ของท่านให้คำแนะนำทางสุขภาพหรือการแพทย์
 • ถ้าความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามาเกี่ยวกับอาการข้างเคียง
 • ถ้าความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามากระทำซ้ำมากเกินยอมรับได้ และ / หรือก่อกวนต่อกลุ่มสมาชิก หรือเป็นสแปม
 • ถ้าความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามาประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เช่น อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ของท่าน
 • ถ้าความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามาละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ถ้าความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามามีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์, ข้อมูลลับเฉพาะ, ประเด็นที่อ่อนไหว หรือข้อมูลที่ไม่ได้เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 • ถ้าความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามาไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการส่งความเห็นของ Facebook และข้อกำหนดการใช้งานของ YouTube

ใช้อย่างปลอดภัย

หากท่านแสดงความเห็นที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผลข้างเคียงใดๆจากผลิตภัณฑ์ยา บริษัท Novartis ประเทศไทย อาจต้องติดต่อท่านเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ความเห็นในลักษณะนี้อาจไม่ปรากฏหรืออาจต้องถูกลบออกจากหน้า Facebook หรือ YouTube เนื่องด้วยเหตุผลด้านข้อบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับการรายงานความปลอดภัยของยา โดยเราไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของท่านจาก Facebook หรือ YouTube, ที่อยู่อีเมล์ หรือรายละเอียดส่วนบุคคลอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เราต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อหรือตำแหน่งที่อยู่ ข้อมูลนี้มีความจำเป็นเพื่อส่งไปยังแผนกดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วย (Novartis Patient Safety department) และ/ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

หากท่านเชื่อว่าท่านเคยได้รับผลข้างเคียงจากยาหรือผลกระทบต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ของ Novartis ท่านควรปรึกษาแพทย์ของท่าน เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทันที

โปรดทราบว่ากลุ่มสังคมนี้สื่อสารด้วยภาษาไทยเท่านั้น เนื้อหาที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยอาจถูกลบออก*โปรดทราบว่าทุกความเห็นและข้อมูลที่แสดงบนหน้าเพจจะถูกนำมาใช้วิเคราะห์และบันทึกภายในบริษัท Novartis และอาจถูกใช้ตามดุลยพินิจของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ในการรณรงค์นี้ขอบคุณที่อ่านและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา