5 ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลว

 

1. ภาวะหัวใจล้มเหลวเหมือนกับภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

จริงๆแล้วภาวะหัวใจล้มเหลวกับภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนั้นแตกต่างกัน

ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Heart Attack) เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและไม่อาจรู้ล่วงหน้า เกิดเมื่อหลอดเลือดแดงที่ทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจอุดตัน และโดยทั่วไปจะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนตายได้

ในขณะที่ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart Failure) เป็นภาวะเรื้อรัง (เกิดขึ้นเป็นเวลายาวนาน) จากการที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดส่งไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ภาวะหัวใจล้มเหลวอาจเกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ สาเหตุอื่นๆได้แก่ ความดันโลหิตสูง และปัจจัยในการดำเนินชีวิต


2. ผู้สูงอายุเท่านั้นที่จะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว

แม้ว่าภาวะหัวใจล้มเหลวจะพบมากในผู้สูงอายุ แต่ในคนอายุน้อยหรือวัยกลางคนก็สามารถที่จะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เช่นกัน ประมาณ 4% (1 ใน 25) ของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวมีอายุต่ำกว่า 55 ปี[1]


3. ภาวะหัวใจล้มเหลวหมายถึงหัวใจของคุณจะหยุดทำงาน

หากคุณมีภาวะหัวใจล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่าหัวใจของคุณกำลังจะหยุดทำงานทันที แต่หากหมายความว่าหัวใจของคุณต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ ปัจจุบันนี้มีวิธีการรักษามากมาย อีกทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตก็สามารถช่วยบรรเทาภาวะนี้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยจัดการภาวะหัวใจล้มเหลวให้ดีขึ้น คลิกที่นี่


4. ไม่สามารถออกกำลังกายได้เมื่อมีภาวะหัวใจล้มเหลว

แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค แต่โดยทั่วไปผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวก็ควรได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติและกระฉับกระเฉงเช่นเดียวกับคนอื่นๆ เนื่องจากหัวใจก็เป็นกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวจำนวนมากมักรู้สึกว่าเขามีพลังงานจำกัดเหมือนแบตเตอรี่ การจัดสรรพลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ร่างกายสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งวันและต้องสงวนไว้เพื่อใช้ในยามจำเป็น ลองฟังเสียงจากร่างกายของคุณ จับจังหวะตัวเองและระลึกถึงแบตเตอรี่พลังงานของคุณ หากกําลังมีพลังงานตํ่าให้พักผ่อนและปล่อยตัวตามสบาย

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการชีวิตที่ต้องอยู่กับภาวะหัวใจล้มเหลว คลิกที่นี่


5. เมื่อคุณมีภาวะหัวใจล้มเหลว อาการก็มีแต่จะแย่ลง

ภาวะหัวใจล้มเหลวนั้น โดยทั่วไปแล้วภาวะของโรคจะแย่ลง หากแต่ไม่สามารถคาดเดาการภาวะที่แย่ลงของโรคได้ และแต่ละคนมักมีอาการต่างกัน

ด้วยการจัดการดูแลที่ดี ในบางคนก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของภาวะนี้ได้ โดยมีอาการต่างๆดีขึ้นและการพยากรณ์โรคเป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้ ในหลายๆกรณีผู้ป่วยอาจมีอาการคงที่อยู่เป็นเวลาค่อนข้างนาน[2]

 

1) http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/early/2013/12/05/eurheartj.eht278.full.pdf
2) http://patient.info/health/heart-failure-leaflet