ทำไมภาวะหัวใจล้มเหลวจึงทำให้คุณรู้สึกเหนื่อย?

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ภาวะหัวใจล้มเหลวทำให้หัวใจไม่สามารถทำงานสูบฉีดโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เลือดที่อุดมไปด้วยออกซิเจนไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายได้ลดลง ออกซิเจนคือแหล่งพลังงานจำเป็นที่ทำให้ร่างกายทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อระดับออกซิเจนที่มีในเลือดลดต่ำลงจึงทำให้กล้ามเนื้อได้รับพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้การทำกิจกรรมประจำวันทั่วไปเช่น เดินขึ้นบันได ช้อปปิ้ง อาบน้ำ จึงสามารถทำให้เหนื่อยมากได้[1]

ข่าวดีคือมีขั้นตอนต่างๆที่ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวสามารถจัดการและอาจช่วยเพิ่มระดับพลังงานได้

 • ใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด
  • หากเปรียบปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละวันของคุณเสมือนปริมาณพลังงานในแบตเตอรี่[2] ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด จะทำให้คุณสามารถใช้พลังงานในแบตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้น ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโดยเรียงลำดับจากที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำในแต่ละวัน เท่านี้ก็สามารถช่วยให้คุณใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
 • ออกกำลังกายแบบเป็นมิตรกับหัวใจ
  • การออกกำลังกายจะเพิ่มระดับสมรรถภาพของร่างกาย และเมื่อเรามีสมรรถภาพของร่างกายที่ดี ร่างกายจะต้องการพลังงานที่น้อยลงในการทำกิจกรรมต่างๆ[3] คล้ายกับการบำรุงรักษา “ความหล่อลื่น” ให้กับชิ้นส่วนของเครื่องจักร; เครื่องจักรที่ผ่านการหล่อลื่นจะใช้แรงผลักดันที่น้อยกว่าเพื่อให้สมรรถนะการทำงานได้ดีเมื่อเทียบกับเครื่องจักรที่เป็นสนิม เมื่อเวลาผ่านไปการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้ร่างกาย “คล่องแคล่ว” และสามารถทำกิจกรรมประจำวันต่างๆได้ง่ายขึ้น เนื่องจากร่างกายต้องการใช้พลังงานน้อยลง คุณควรปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับโปรแกรมกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพการใช้พลังงานของคุณ
 • ตระหนักในสิ่งที่ท่านรับประทาน
  • การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและโภชนาการที่สมดุล เช่น อาหารที่มีกากใย, ผักและผลไม้, การระวังเรื่องปริมาณของเหลวที่บริโภคและการงดสิ่งที่จะทำให้ร่างกายของคุณมีปัญหา เช่น เกลือ, แอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและช่วยเพิ่มระดับพลังงานให้มากขึ้นได้[4] พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารของคุณนั้นเหมาะสม
 • บันทึกและติดตามการใช้พลังงาน
  • การบันทึกพลังงานแบบสั้นๆ, ไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์เป็นวิธีที่ดีในการเฝ้าติดตามว่าระดับพลังงานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร[1] การจดบันทึกการใช้พลังงานจะช่วยให้เห็นว่าการปรับปรุงระดับสมรรถภาพของร่างกาย หรือการเปลี่ยนแปลงอาหารมีผลต่อคุณหรือไม่ นอกจากนี้ ยังสามารถให้คุณทราบได้อย่างรวดเร็วหากระดับพลังงานของคุณลดต่ำลง ซึ่งในกรณีนี้คุณควรปรึกษาแพทย์ถึงแนวทางการแก้ไข

ถ้าหากคุณมี “สุดยอดเคล็ดลับ” ในการจัดการระดับพลังงานของร่างกายที่ได้ทดลองและทดสอบแล้วด้วยตนเอง อย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวของคุณผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

 

1) Heartfailurematters.org. Increasing fatigue. http://www.heartfailurematters.org/en_GB/Warning-signs/Increasing-fatigue. Accessed June 2016
2) British Heart Foundation. Living with heart failure. http://www.nhs.uk/ipgmedia/national/british%20heart%20foundation/assets/livingwithheartfailure.pdf. Accessed June 2016
3) NHS Choices. Benefits of exercise. http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/Whybeactive.aspx. Accessed June 2016
4) British Nutrition Foundation. Articles. https://www.nutrition.org.uk/index.php?option=com_content&view=category&id=63&Itemid=214025. Accessed June 2016.