เพื่อนของเราที่ iHHub – พันธมิตรร่วมต้านภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลวส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า 60 ล้านคนทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลทางอ้อมถึงคนรู้จักหรือผู้ดูแลญาติหรือเพื่อนที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว[1] การรวมกลุ่มกันของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกต่อไป

 

iHHub คืออะไร?

  • iHHub คือองค์กรแรกที่นำกลุ่มผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกัน
  • iHHubก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของสมาชิกจากกลุ่มผู้ป่วย8กลุ่มจากทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา
  • ปัจจุบัน iHHub เติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีกลุ่มผู้ป่วยรวมตัวกันทั้งสิ้น 35 กลุ่ม จากมากกว่า 20 ประเทศใน 4 ทวีปทั่วโลก [2]

iHHub เป็นสังคมที่มีความเฉพาะตัว และเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าไม่ว่าจะต่อกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มกระบอกเสียงเรื่องภาวะหัวใจล้มเหลว ผ่านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิก iHHub หรือใช้เป็นสารระบบข้อมูลสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว, ผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว, ครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการติดต่อกับกลุ่มผู้ป่วยภาวะล้มเหลวในประเทศของตนเอง [2]

iHHub ทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้, ให้ความรู้ความเข้าใจ, ให้ความช่วยเหลือและท้ายที่สุดเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะนี้

 

iHHub ทำอะไรบ้าง?

 

 

iHHubให้การสนับสนุนและทำงานกับกลุ่มผู้ป่วยในประเทศต่างๆทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวโดย:

  • แลกเปลี่ยนข้อมูลและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์
  • จัดหาคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ เช่นองค์กรด้านการดูแลสุขภาพหรือนักการเมือง
  • เชื่อมโยงสมาชิกให้เข้าถึงกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และคำแนะนำระหว่างกัน

 

 

จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ iHHubได้อย่างไร?

 

 

ถ้าคุณเป็นผู้มีภาวะหัวใจล้มเหลว หรือต้องดูแลผู้ป่วยโรคนี้ ลำดับแรกคุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ป่วยที่เชื่อมต่อกับ iHHub ก่อน

คุณสามารถตรวจสอบว่าประเทศของคุณมีกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นสมาชิก iHHub หรือไม่จากแผนที่สมาชิก ที่นี่คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก รายละเอียดในการติดต่อ เพื่อสอบถามถึงวิธีการเข้าร่วมกลุ่มกับพวกเขาได้

อีกทางเลือกหนึ่งคือ หากคุณเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ป่วยอยู่แล้วแต่กลุ่มของคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ iHHub แนะนำให้กลุ่มของคุณเข้าร่วมกับเรา โดยติดต่อกับ iHHub ได้ที่นี่ เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการเข้าร่วมกลุ่ม Get in touch with iHHub here

การทำงานร่วมกันของกลุ่มผู้ป่วยทั่วโลกนั้นเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ ทั้งที่ทำเพื่อสร้างความตระหนักรู้, การให้ความรู้ และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะหัวใจล้มเหลว และเมื่อกลุ่มผู้ป่วยมารวมตัวกันผ่านทาง iHHub ก็จะเป็นการนำเอาจุดแข็งของแต่ละกลุ่มมารวมเข้าด้วยกันให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

 

เครื่องมือและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

 

1) Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013, Lancet 2015
2) About Us. iHHub website. http://www.ihhub.org/about-us/. Accessed October 2016