หลากหลายช่องทางในการร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อตระหนักรู้ถึงภาวะหัวใจล้มเหลวกับ Every Beat Matters

สนับสนุนกลุ่มต่างๆที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วย

กลุ่มผู้สนับสนุนผู้ป่วยเหล่านี้ เป็นผู้นำในการสร้างการตระหนักรู้ถึงภาวะหัวใจล้มเหลว ดังนั้น Every Beat Matters ต้องการสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้และให้เครื่องมือที่พวกเขาต้องการเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้สนับสนุน คุณสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูเครื่องมือที่ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลว ขอบคุณที่ช่วยเหลือเรา Every Beat Matters

ใบปลิว

ร่วมช่วยกันพิมพ์และแจกจ่ายใบปลิวเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวเพื่อกระจายไปให้โลกรับรู้ถึงแคมเปญของ Every Beat Matters

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชุดภาพอินโฟกราฟิก

ข้อมูลล่าสุดจากทั่วโลกและกลุ่มสหภาพยุโรป ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้สื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายถึงผลกระทบของภาวะหัวใจล้มเหลว

Keep It Social: คู่มือสื่อสังคมสำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนผู้ป่วย

ไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าใจอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่แล้วหรือกำลังเริ่มศึกษา คุณสามารถใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในช่องทางโซเชียลมีเดียนี้ในการศึกษาเพิ่มเติม

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ไวท์บอร์ดแอนิเมชั่น

วิดีโอเอนิเมชั่นสอนวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังภาวะหัวใจล้มเหลว

อยู่ระหว่างดำเนินการ

วิดีโอภาวะหัวใจล้มเหลว

วิดีโอเอนิเมชั่นที่เผยถึงผลกระทบของภาวะหัวใจล้มเหลว

ดาวน์โหลดที่นี่