เครื่องมือและแหล่งข้อมูลสำหรับคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ป่วย, ผู้ดูแลหรือผู้ให้ความช่วยเหลือ Every Beat Matters มีแหล่งข้อมูลมากมายสำหรับคุณ

คู่มือฉบับย่อสำหรับการใช้ชีวิตเมื่อคุณมีภาวะหัวใจล้มเหลว

ขั้นแรกของการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดคือ การทำความเข้าใจในโรคที่คุณเป็น โบรชัวร์นี้มีคำอธิบายอย่างชัดเจนถึงภาวะหัวใจล้มเหลว สาเหตุและอาการของโรค อ่านเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลว และค้นหาว่าคุณอยู่ระดับใดของโรคนี้

อ่านโบรชัวร์นี้เพื่อให้เข้าใจว่าคุณยังมีทางเลือกในการรักษา และยังมีเคล็ดลับเพื่อให้รับประทานยาในทุกๆวัน

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (21.2 MB)

คู่มือฉบับย่อสำหรับการดูแลผู้มีภาวะหัวใจล้มเหลว

คนที่คุณรักรอบตัวคุณมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือไม่? หากใช่ โบรชัวร์นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างมาก เพราะมีคำแนะนำง่ายๆเกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวอาจช่วยให้คุณเข้าใจถึงสภาวะและผลกระทบของโรคต่อชีวิตของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวและอาจทําไห้เข้าใจความต้องการของคนที่คุณรักและตัวของคุณเองได้ดีขึ้น

การดูแลผู้มีภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นสิ่งท้าทายทางอารมณ์อย่างหนึ่ง โบรชัวร์นี้จะช่วยแนะนำคุณในการดูแลตัวเองควบคู่ไปกับดูแลคนที่คุณรัก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (24.4 MB)