แบบประเมินอาการภาวะหัวใจล้มเหลว

แบบประเมินอาการนี้ประกอบด้วยอาการหลักของภาวะหัวใจล้มเหลวต่างๆ และถูกออกแบบมาเพื่อช่วยประเมินอาการดังกล่าวที่เกิดขึ้น แบบประเมินอาการนี้สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการปรึกษากับแพทย์ของคุณ แต่อย่างไรก็ตามแบบประเมินอาการนี้ไม่สามารถใช้แทนการวินิจฉัยภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเพื่อเปลี่ยนคำแนะนำทางการแพทย์

จากสเกล 0 ถึง 3, 0 คือ “ไม่เลย” และ 3 คือ “รุนแรง” กรุณาบอกเราถึงผลของอาการนี้ที่ท่านเป็นในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตรวจสอบอาการของท่าน

เริ่ม

แม้ว่าภาวะหัวใจล้มเหลวจะเป็นภาวะเรื้อรัง แต่ก็สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่าการสังเกตและตรวจสอบอาการภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังนี้เป็นสิ่งสำคัญ ใช้แบบประเมินอาการของเราเพื่อตรวจสอบอาการของท่าน ท่านอาจพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการปรึกษาถึงอาการกับแพทย์ตามตารางนัดหมายของท่าน

หายใจหอบ

 • ไม่เลย

  0
 • เล็กน้อย

  1
 • ปานกลาง

  2
 • รุนแรง

  3

หายใจหอบขณะนอนราบ

 • ไม่เลย

  0
 • เล็กน้อย

  1
 • ปานกลาง

  2
 • รุนแรง

  3

เหนื่อยอ่อน

 • ไม่เลย

  0
 • เล็กน้อย

  1
 • ปานกลาง

  2
 • รุนแรง

  3

ข้อเท้า, ขาและท้องบวม

 • ไม่เลย

  0
 • เล็กน้อย

  1
 • ปานกลาง

  2
 • รุนแรง

  3

ชีพจรเต้นเร็ว

 • ไม่เลย

  0
 • เล็กน้อย

  1
 • ปานกลาง

  2
 • รุนแรง

  3

น้ำหนักตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

ท่านสังเกตเห็นน้ำหนักตัวของท่านเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 กก. (ประมาณ 6 ปอนด์) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่?

 • ใช่

 • ไม่ใช่

เบื่ออาหาร

ท่านรู้สึกเบื่ออาหารบ้างไหมในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา?

 • ใช่

 • ไม่ใช่

ความถี่ในการปัสสาวะ

ท่านมีการเปลี่ยนแปลงในความถี่ของการปัสสาวะบ่อยแค่ไหน?

 • ใช่

 • ไม่ใช่

ข้าม

ภาวะอารมณ์

ภาวะหัวใจล้มเหลวส่งผลกระทบต่อภาวะอารมณ์ของท่านหรือไม่?

 • ใช่

 • ไม่ใช่

ข้าม

ผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต

ภาวะหัวใจล้มเหลวทำให้ท่านไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำหรือเคยสนุกบ้างหรือไม่?

 • ใช่

 • ไม่ใช่

ข้าม

ขอบคุณ

ขอบคุณที่ส่งแบบประเมินอาการ
ท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ผลลัพธ์ของท่านผ่านลิงก์ด้านล่าง

เริ่มใหม่
ดาวน์โหลดผลลัพธ์
พิมพ์ผลลัพธ์
ก่อนหน้า
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
ต่อไป
ส่ง

สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินอาการภาวะหัวใจล้มเหลว PDF ได้ที่นี่ พิมพ์และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ดูแลของท่าน

แบบประเมินอาการนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Novartis ร่วมกับกลุ่มผู้ป่วยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการพิจารณาโดยสมาคมแพทย์ ซึ่งแบบประเมินอาการนี้ออกแบบมาสำหรับใช้เฉพาะบุคคล Novartis จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆจากการประเมินนี้ Novartis ไม่มีส่วนรับผิดชอบจากการเรียกร้อง, ค่าสินไหม, ความสูญเสีย, ความรับผิดชอบ และความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือผลสืบเนื่องอื่นๆจากการใช้แบบประเมินอาการ ซึ่งแบบประเมินอาการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจสอบอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังเท่านั้น