#ภาวะหัวใจล้มเหลว คืออะไร?

จะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือไม่?!
ยิ่งรู้เร็วมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะจัดการกับอาการต่างๆได้ดียิ่งขึ้น เช็คด่วน! www.everybeatmatters.in.th/tools-resources/heart-failure-symptom-checker/
รับชมวิดีโอจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศริญญา ภูวนันท์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับ #ภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มเติมได้ที่  Facebook  Every Beat Matters

<< รับชม Episode ก่อนหน้า l รับชม Episode ถัดไป >>