ภาวะแทรกซ้อนและปัจจัยเสี่ยงต่างๆสู่ #ภาวะหัวใจล้มเหลว

อาการของภาวะหัวใจล้มเหลวขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของแต่ละบุคคล ซึ่งตัวผู้ป่วยเองอาจมีโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับภาวะหัวใจล้มเหลวได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น
รับชมวิดีโอจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศัย บัวคำศรี
สาขาอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับ #ภาวะหัวใจล้มเหลวเพิ่มเติมได้ที่  Facebook  Every Beat Matters

<< รับชม Episode ก่อนหน้า l รับชม Episode ถัดไป >>